Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan i fri form

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 10

Publisert: 11.03.2013

Hovedbudskap:

Befolkningen får trolig ikke i seg for høye doser av aminosyrene histidin og S-adenosylmetionin (SAM)i fri form gjennom kosttilskudd. Dosene av metionin i kosttilskudd tilgjengelig på det norske markedet vurderes som for høye, mens det ikke foreligger opplysninger om at kosttilskudd med fri form tryptofan er i salg på det norske markedet.

Det er konklusjonen i en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort på oppdrag for Mattilsynet av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin (SAM) og tryptofan i fri form.

Fri form vil si at aminosyrene er isolert fra proteinet og kan være oppkonsentrert sammenlignet med naturlige mengder i proteiner i mat og drikke.

Fri form av aminosyrer brukes i noen typer kosttilskudd og kan også brukes til berikning av mat og drikke. Aminosyrer i fri form forekommer ikke naturlig i mat og drikke.

Vurdering av helseeffekt

Milde bivirkninger som kvalme og redusert appetitt er rapportert ved bruk av alle de fire aminosyrene i fri form. Det er indikasjoner på at inntak av metionin under såkalt metionin-loading test (100 mg metionin per kilo kroppsvekt) er forbundet med negative helseeffekter som svimmelhet, søvnighet og redusert eller økt blodtrykk.

Inntak av metionintilskudd i fri form synes å kunne medføre økt helserisiko også fordi økte konsentrasjoner av metabolitten homocystein i plasma kan være forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Inntak av tryptofantilskudd (enkeltdose 6 gram) i fri form har resultert i signifikant økt lipidperoksidering, noe som indikerer økt oksidativt stressnivå. Inntak av tryptofantilskudd (4,2 gram per dag) har vært knyttet til utviklingen av eosinofili, men dette spørsmålet er fortsatt uavklart. Inntil dette er helt avklart bør tryptofantilskudd fortsatt anses å kunne medføre økt helserisiko.

Finnes ikke dose-respons-studier

Det finnes ikke dose-respons studier for disse fire aminosyrene i fri form. VKM har derfor ikke kunnet knytte negative helseeffekter til konkrete doser. Dermed har VKM ikke kunnet fastsette et tolerabelt øvre inntaksnivå.

Øvre tolerabelt inntaksnivå for disse fire aminosyrene. Imidlertid har VKM beregnet seg frem til veiledende nivåer (Guidance Levels (GL)) på 210 milligram per dag for metionin i fri form, og 220 milligram per dag for tryptofan i fri form.

Inntak av disse fire aminosyrer i fri form er kun vurdert ut fra de dosene som forekommer i kosttilskudd som selges i Norge i dag. 

Bakgrunn for oppdrag fra Mattilsynet

I 2011 gjennomførte VKM en risikokategorisering av 30 aminosyrer og aminosyreforbindelser. Basert på potensiell helserisiko knyttet til høyt inntak av aminosyrene ble de kategorisert i lav, moderat eller høy risikogruppe. Aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin (SAM) og tryptofan ble kategorisert i høy risikogruppe i denne første screeningen.

Basert på denne risikokategoriseringen ba Mattilsynet VKM om å foreta en full risikovurdering av de fire aminosyrer histidin, metionin, SAM og tryptofan tilsatt i mat eller drikke og i kosttilskudd. Mattilsynet skal bruke VKMs risikovurdering til å vurdere hvordan tilsetning av aminosyrer til næringsmidler skal håndteres fremover.

Når VKM gjør en risikovurdering, gjennomgår, vurderer og sammenstiller ekspertene publiserte vitenskapelig litteratur og data. VKM driver ikke selv forskning.

Denne risikovurderingen er utført av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler