Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Revurdering av plantevernmiddelet Proman med det virksomme stoffet metobromuron

Rapportnr: 2015: 33

Bestilt: 18.06.2015

Publisert: 21.12.2015

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet vurdert argumentene i en klage på Mattilsynets avslag om å tillate plantevernmidlet Proman i Norge.

Proman er et plantevernmiddel med virkestoffet metobromuron som det er søkt bruksgodkjenning for i Norge. Middelet et tenkt brukt som ugrassmiddel ved dyrking av poteter utendørs. Proman ble vurdert av VKM i januar 2015PDF

På grunnlag av blant annet VKMs rapport avslo Mattilsynet søknaden om godkjenning av Proman. Søkeren har klaget på denne avgjørelsen, og VKM ble bedt om å gi en vurdering av argumentene i klagen, og om disse argumentene medfører endring i VKMs konklusjon i den opprinnelige vurderingen.

I den opprinnelige vurderingen var det VKMs oppfatning at de kreftfremkallende effekter som er observert hos rotter eksponert for metobromuron kan være relevante for mennesker. Videre var det faggruppens oppfatning at de ulike typer av forsinket forbeining som følge av eksponering for metobromuron bør vurderes samlet når en ser på stoffets evne til å fremme misdannelser.

Det siste påvirker VKMs forslag til fastsettelse av toksikologiske referanseverdier. VKM mente videre at de svulsttyper som er funnet i kreftforsøk på rotter, sammen med et såkalt Hershberger forsøk, supplerende in vitro studier samt analogibetraktningen med andre stoffer, tilsier at en ikke kan utelukke at metobromuron kan ha en hormonell (anti-androgen) effekt.

VKM har gjennomgått og vurdert argumentene fremsatt i klagen. Argumentene endrer ikke VKMs hovedkonklusjoner i den opprinnelige vurderingen. VKM har imidlertid gjort noen små endringer i ordlyden på konklusjonene, for å legge mer vekt på usikkerhet som påpekt i klagen.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie