Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Revidert modell for vurdering av berikningssaker

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 07

Publisert: 25.02.2009

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi publiserte 27. februar 2006 en norsk tilpasning av en modell for vurdering av berikningssaker. I henhold til de beregningene som ble gjort den gang, kunne det tilsettes maksimum 1,1 µg vitamin D per 100 kcal matvare eller drikke uten at Tolerable Upper Intake Level ble overskredet for noen aldersgrupper i befolkningen.

På bakgrunn av rapporten Tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen (Nasjonalt råd for ernæring, 2006) har Mattilsynet i ettertid gitt tillatelse til tilsetning av vitamin D i melk, smør, margarin og oljer ut over 1,1 µg/100 kcal.

I VKMs nye beregninger for vitamin D basert på samme modell som tidligere er det kalkulert med disse økte berikningstillatelsene fra Mattilsynet.

Beregningene viser at det nå kan tilsettes maksimum 0,6 µg vitamin D per 100 kcal matvare eller drikke uten at Tolerable Upper Intake Level vil bli overskredet for noen aldersgrupper i befolkningen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler