CITES

Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding

Publisert: 02.05.2022

Hovedbudskap:

Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark for bruk i dyrehage vil ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer VKM med i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

VKM har vurdert bevaringssituasjonen for bredsnutekaiman, inkludert rødlistestatus og hva slags bevaringstiltak og lovverk arten forvaltes under. Bredsnutekaiman er listet som livskraftig på rødlisten over utryddingstruede arter. Bestanden er stabil og de tre krokodillene og foreldrene deres er født i fangenskap.

Oppdraget ble gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for konvensjonen for internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge og utarbeider NDF-rapporter i tråd med retningslinjer publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler