Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans

Rapportnr:

Bestilt: 17.07.2017

Publisert: 28.02.2018

 

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø skal vurdere risikoen som planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans kan utgjøre for norske bartrær.

VKM skal blant annet identifisere hvilke land de to skadegjørerne finnes i, og mulige spredningsveier for innførsel til Norge.

VKM skal anslå muligheten for at skadegjørerne etablerer seg og sprer seg i Norge, og hvilke miljømessige og økonomiske konsekvenser det kan ha.

VKM er også bedt om å identifisere risikoreduserende tiltak og evaluere hvor effektive og gjennomførbare disse er.

Angriper bartrær

Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans er nålespisende spinnere som angriper og skader en lang rekke bartrær. Artene hører hjemme i Russland, Kazakhstan, Mongolia og Kina, men det mistenkes at Dendrolimus sibiricus har spredd seg til europeiske Russland. Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans er i slekt med den norske furuspinneren (Dendrolimus pini).

Det er ikke kjent at noen av artene finnes i Norge. Mattilsynet skal bruke risikovurderingen til å vurdere om artene bør inn i regelelverket for norsk plantehelse.

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen. Den skal etter planen publiseres i januar 2018.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie