Plantehelse

Planteskadegjørerne Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 08

Publisert: 19.04.2018

Hovedbudskap:

Det er lite sannsynlig at møllartene Dendrolimus sibiricus og D. superans sprer seg til i Norge og etablerer seg her.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en vurdering av disse to møllartene.

Møllartene er spesielt utbredt i Russland, og spiser nålene til en rekke bartrær. Det gjelder blant annet granarten Picea abies og furuarten Pinus sylvestris, som begge finnes i Norge. I tørkeperioder kan møllen gjøre stor skade på skog. Trær som har vært utsatt for tørke og som også blir utsatt for flerårige angrep av møllen, kan dø.

Lav sannsynlighet for etablering

VKM konkluderer med at sannsynligheten for at de to møllartene sprer seg naturlig til Norge er lav. Årsaken er at det er lang avstand mellom Norge og områdene hvor de finnes, og at insektene må krysse hav eller passere Bottenviken.

Sannsynligheten for at de to møllartene kan introduseres via import av varer som inneholder bartrær, er vurdert til å være lite sannsynlig både for varer som planter og tømmer, og ved import av ulike plantedeler, som blad og greiner.

På grunn av klimatiske forhold og fordi gran og furu er ansett for å være medium til dårlige vertstrær, mener VKM at det er lav sannsynlighet for at møllen kan etablere seg i Norge.

Stort potensiale for skade

Møllen har i årenes løp skadet enorme skogområder, blant annet vest i Sibir. European and Mediterranean Plant Production Organization (EPPO) anbefaler at begge reguleres som karanteneskadegjørere. Dendrolimus sibiricus er også på EUs liste over skadegjørere som det er forbudt å innføre og spre.

De to møllartene er i dag ikke regulert i Norge.

Faggruppen for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler