Hovedkomiteen

Norsk inntak av vitaminer og mineraler

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert: 28.06.2012

Hovedbudskap:

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet beregnet det norske konsumet av beriket mat, og inntaket av vitaminer og mineraler i all mat.

Rapporten som VKMs sekretariat har utarbeidet, inneholder relevante data fra de nasjonale kostholdsundersøkelsene fra 1997 til 2011.

Kontakt

Inger Therese Laugsand Lillegaard

Seniorrådgiver eksponeringsberegninger, ph.d.

T: 21 62 28 18
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie