Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Nikotinsyre og nikotinamid - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 27

Publisert: 03.10.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at 10 mg nikotinsyre og 900 mg nikotinamid per dag brukes som øvre tolerable inntaksnivåer for voksne i Norge.

Forslaget samsvarer med de øvre tolerable inntaksnivåene som EUs tidligere vitenskapskomité for mat, Scientific Committee for Food, fastsatte i 2002. VKM har ikke vurdert nyere litteratur, ettersom det ikke inngikk i oppdraget fra Mattilsynet.

Bakgrunnen for vurderingen er at Mattilsynet skal fastsette maksimumsgrenser for niacin i kosttilskudd. Niacin - vitamin B3 - er vannløselig og finnes i de to hovedformene nikotinsyre og nikotinamid.

Ettersom inntak av nikotinsyre og nikotinamid fra kosten anses å være uten risiko for negative helseeffekter, gjelder forslaget bare for inntak av nikotinsyre og nikotinamid fra kosttilskudd.

Bivirkninger ved høyt inntak

Alvorlig niacinmangel, pellagra, kan gi symptomer som for eksempel tretthet, hodepine, apati, økt pigmentering i huden etter eksponering for sollys, oppkast og diaré.

Et moderat høyt inntak av nikotinsyre fra kosttilskudd, det vil si mer enn 35 mg per dag, kan gi bivirkninger som rødme, brennende kløe i ansikt, på armer og bryst og irritabel mage. Inntak av veldig høye doser nikotinsyre, det vil si 3000 mg per dag eller mer over lang tid, for eksempel ved bruk av kolesterolsenkende medikamenter, kan i verste fall medføre leversvikt.

Det er ikke vist at inntak av nikotinamid gir slike bivirkninger. Generelt har nikotinamid lav toksisitet.

Vurderingen er gjort av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler