Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Plantevernmidler

Minimal helse- og miljørisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis

Rapportnr: 2017: 02

Bestilt: 08.08.2016

Publisert: 13.02.2017

Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Rovmidden Amblyseius montdorensis kan neppe overleve i norsk klima. Det er ikke kjent at den har utsatt mennesker for helserisiko. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i en vurdering av rovmidden.

Vurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Organisme i plantevernmiddel

Amblyseius montdorensis er den virksomme organismen i plantevernmiddelet Montyline.

Det er søkt om godkjenning for å bruke Montyline som insektmiddel. Montyline skal bekjempe hvitfly i prydplanter, grønnsaker, frukt, bær og urter som dyrkes i veksthus og plasttunneler.

VKM har vurdert mulig miljø- og helserisiko ved rovmidden Amblyseius montdorensis. VKM har blant annet vurdert om rovmidden finnes naturlig i Norge, og om den kan etablere seg og spre seg under norske forhold. VKM har også vurdert om det er helserisiko knyttet til bruk av plantevernmiddelet.

For kaldt i Norge

Midden er ikke i stand til å gå i dvale. Det er trolig årsaken til at den ikke kan overleve og etablere seg i områder med kalde vintre. Amblyseius montdorensis er verken observert i Norge eller i Nord-Europa.

Helserisiko: VKM kjenner ikke til at bruk av Amblyseius montdorensis har medført helserisiko, eller at midden inneholder patogene organismer. I konklusjonen peker imidlertid VKM på at midd og andre innsekter kan gi allergiske reaksjoner hos følsomme personer.

Faggruppen for plantevernmidler er ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie