Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Mangan - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2018: 02

Publisert: 28.02.2018

Hovedbudskap:

Doser på 1, 5 og 10 mg mangan i kosttilskudd kan gi økt risiko for negative helseeffekter på nervesystemet. .

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø i en vurdering av inntak av mangan i kosten og i kosttilskudd.

VKM har vurdert doser på 1, 5 og 10 mg på oppdrag fra Mattilsynet. Den tidligere maksimumsgrensen for mangan i kosttilskudd var 5 mg per dag.

Nevrologiske skader

Det foreligger studier som rapporterer at inntak av mangan tett opp til adekvat inntak kan gi uopprettelige skader på nervesystemet hos mennesker. De fleste av disse studiene er gjort på inntak av mangan i drikkevann.

I relevante dyrestudier har det ikke vært mulig å angi et inntaksnivå hvor det ikke er sett skadelige effekter, et såkalt NOAEL. Årsaken er at alle dosene som ble testet ga negative helseeffekter.

- Derfor er det heller ikke fastsatt et tolerabelt øvre inntaksnivå. På den bakgrunn konkluderer vi med at alle de tre dosene som vi har vurdert vil kunne gi økt risiko for negative helseeffekter, sier Alice Margareta Haugen. Hun har vært faglig leder for arbeidet.

Mangan – nødvendig mineral

Mangan er et mineral som mennesker trenger. Norske myndigheter har ikke gitt anbefalinger for inntak av mangan. I 2013 foreslo Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, 3 mg per dag som adekvat inntak.

Mangan finnes først og fremst i kornprodukter, frukt, grønnsaker, nøtter og kaffe/te. Det er lave konsentrasjoner av mangan i drikkevann i Norge.

Det finnes ikke data om daglig inntak av mangan i Norge. Nordiske næringsstoffanbefalinger har vurdert at behovet for mangan i skandinaviske land dekkes gjennom kosten. EFSA rapporterer at gjennomsnittlig inntak i EU er ca. 3 mg per dag.

VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi er ansvarlig for risikovurderingen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler