Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Lidokain - risikovurdering

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 36

Publisert: 27.05.2005

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM om å gjøre en risikovurdering av muligheten for en kortere tilbakeholdelses­tid ved bruk av legemiddelet lidokain for storfe, sau og gris. Den vitenskapelige risikovurderingen belyser både eventuell helserisiko for forbrukere og dyrevernmessige aspekter.

Uttalelsen fra VKM vedrørende lidokain er skrevet på engelsk.