Hovedkomiteen

Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010

Bestilt:

Rapportnr: 2011: 24

Publisert: 16.12.2011

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet utgir for første gang en rapport om kunnskapshull og forskningsbehov. Rapporten er basert på hva komiteen har avdekket i sitt arbeid med risikovurderingene i perioden 2009-2010.

VKM leverer vitenskapelige risikovurderinger innenfor Mattilsynets forvaltnings­område samt miljørisikovurderinger av genmodifiserte organismer til Direktoratet for naturforvaltning. Risikovurderinger er ikke forskning i seg selv, men baserer seg på forsknings­resultater.

VKM er avhengig av at det gjøres forskning på de områdene som skal vurderes samt ha tilgang på eksperter med god kompetanse.

Det er derfor viktig at de forskjellige forskningsmiljøene innenfor Mattilsynets forvaltningsområde opprettholdes og i noen tilfeller styrkes.

Det faglige ansvarsområdet til VKM er omfattende og VKM er delt inn i ni faggrupper som har ansvar for sine fagområder.

Generelt er det lite overlapp mellom de ulike faggruppene og VKM har i denne rapporten valgt å presentere kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs arbeid med risikovurderinger etter temaer i uprioritert rekkefølge.

Rapporten om kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 2009-2010 ble publisert 16. desember 2011.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler