CITES

Kunnskapsgrunnlaget for forslagene til endringer i regulering av ville dyr og planter truet av internasjonal handel

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere listeforslagene om endringer i reguleringen av internasjonal handel med en rekke ville dyr og planter.

Listeforslagene er sendt inn i forkant av det kommende partsmøtet i Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter av fauna og flora (CITES).

Oppdraget er gitt av Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for CITES i Norge. VKM er nasjonal vitenskapelig myndighet for CITES, og vurderingene vil utgjøre en del av det vitenskapelige grunnlaget for Norges posisjoner på partsmøtet.

Partsmøtet holdes i Panama 14. til 25. november 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler