Hovedkomiteen

Kunnskap om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer for å fylle kunnskapshull

Bestilt:

Rapportnr: 2022: 31

Publisert: 29.11.2022

Hovedbudskap:

VKM har oppsummert områder hvor vi mangler kunnskap som er viktig for å sikre trygg mat og biologisk mangfold.

Hensikten er å synliggjøre kunnskapsbehov innen områdene mat og miljø for forskningsmiljøer og for dem som finansierer forskning.

Kunnskapsbehovene er avdekket i VKMs vurderinger i perioden 2018 til 2022.

- Kunnskapsmangler bidrar til usikkerhet i vurderingene. Hvis vi får ny kunnskap, kan vi redusere usikkerhet i vurderingene, og gjøre myndighetene bedre i stand til å sikre sunn og trygg mat og beskytte miljøet sier Harald Gjein, direktør i VKM.

Rapporten deler inn kunnskapsbehov i seks hovedområder:

-landbruk og matproduksjon

-fiskeri, havbruk og sjømatproduksjon

-human helse

-biologisk mangfold

-overvåking av mat og kosthold og stoffer i maten

-metoder og modeller i risikovurderinger og nytte- og risikovurderinger

Henvender seg til ulike forskningsmiljøer

Forskning og overvåkingsdata fra andre land er ikke nødvendigvis representativt eller relevant for Norge.

-Det er derfor særlig viktig å få kunnskap om norske forhold og stimulere norske forskningsmiljøer til å bidra til dette. Det kan for eksempel være kunnskap om hva vi spiser, og om norsk natur og miljø, sier Gjein.

-I tillegg til å peke på kunnskapsbehov om forhold som er spesielle for Norge, peker vi på behov for allmenngyldig kunnskap. Norske forskere kan bidra her, samtidig med at slike kunnskapsbehov kan kommuniseres til aktuelle aktører internasjonalt, sier Gjein.

Rapporten er den siste i en serie av rapporter om kunnskapsbehov som VKM har publisert. Den utgår fra sekretariatet i VKM.

I 2022 publiserte VKM også en uttalelse om hva slags kunnskap vi trenger i årene som kommer Pdf, 2.9 MB, åpnes i nytt vindu. for å kunne gjennomføre det grønne skiftet og overgangen til bærekraftig matproduksjon.

Uttalelsen er utarbeidet etter anmodning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, og utgår fra hovedkomiteen i VKM.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler