Ingen verdi angitt

Kompost og biorester fra organisk avfall

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

 
 
 

Hovedbudskap:

Mattilsynet og Miljødirektoratet trenger en vurdering av metoder for behandling av kompost og biorester fra organisk avfall, sett i lys av risiko for norsk plantehelse og for spredning av skadelige fremmede organismer. Utkast til mandat for et oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er ute på offentlig høring.

Fristen for innspill er 26. februar 2020.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler