Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Kobber - vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr: 2017: 19

Publisert: 30.06.2017

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår at 5 mg kobber per dag settes som øvre tolerabelt inntaksnivå for voksne.

VKM foreslår å bruke 5 mg kobber per dag som øvre tolerabelt inntaksnivå for voksne. Dette er basert på konklusjonene i en rapport fra EUs vitenskapskomite for mat (Scientific Committee on Food) fra 2003. VKM viser til at de potensielle negative helseeffektene av å få i seg for mye kobber over tid kan være alvorlige og irreversible.

VKM har også gjort scenarioberegninger for å illustrere konsekvenser av å endre maksimumsgrenser for kobber i kosttilskudd til 1, 2 eller 3 mg per dag. Dagens maksimumsgrense er 4 mg per dag.

Beregningene viser at voksne som har et høyt inntak av kobber fra vanlig mat, vil overskride øvre tolerabelt inntaksnivå hvis de daglig tar kosttilskudd som inneholder 3 mg kobber eller mer.

Barn og ungdom

Beregningene viser at også 13-åringer som har et høyt inntak av kobber fra vanlig mat, vil overskride tolerabelt øvre inntaksnivå hvis de daglig tar kosttilskudd som inneholder 3 mg kobber eller mer. 9-åringer vil overskride det øvre tolerable inntaksnivået hvis de daglig tar kosttilskudd som inneholder 2 mg kobber.

Over 5 prosent av de yngre barna overskrider øvre tolerable inntaksnivå uten kosttilskudd med kobber.

Vurderingen er gjort av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi.

Kontakt

Tor A. Strand

Leder av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi og medlem av hovedkomiteen. Professor.

M: 90 97 10 86

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler