Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Kartlegging av innholdet i glutenfrie- og plantebaserte analogprodukter til kjøtt- og meieriprodukter

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 29.11.2023

Hovedbudskap:

VKM skal kartlegge innholdet av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, naturlige toksiner, miljøgifter og prosessfremkalte stoffer i plantebaserte analogprodukter til kjøtt- og meieriprodukter og tilsvarende tradisjonelle produkter, og i glutenfrie matvarer og tilsvarende tradisjonelle matvarer som inneholder gluten.

Kartleggingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

De siste årene har det kommet en rekke matvarer på markedet som mange forbrukere oppfatter som sunne og/eller bærekraftige. Det kan for eksempel være vegetar- og veganske produkter som skal etterligne matvarer basert på animalske råvarer som kjøtt og melk (såkalte analogprodukter), i tillegg til ulike typer av «fri for»-produkter, som glutenfrie matvarer.

I og med at de plantebaserte analogproduktene og glutenfrie bakevarene er basert på andre råvarer enn tilsvarende tradisjonelle meieri- og kjøttprodukter og matvarer som inneholder gluten, vil innhold av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, naturlige toksiner, miljøgifter og prosessfremkalte stoffer også være ulikt.

I tillegg kan bruk av ulike produksjonsmetoder påvirke innholdet av prosessfremkalte stoffer i sluttproduktet.

Oppdraget

For å kunne gi gode råd til forbrukerne trenger Mattilsynet en oversikt over innholdet av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, miljøgifter, naturlige toksiner og prosessfremkalte stoffer i plantebaserte analogprodukter til kjøtt- og meieriprodukter og i glutenfrie matvarer. Mattilsynet trenger også oversikt over kunnskap om type teknologi (produksjonsmetoder) som benyttes til produksjon av disse matvarene.

Oppdraget er avgrenset til utvalgte plantebaserte analogprodukter og glutenfrie matvarer, og tilsvarende animalske (meieri- og kjøttprodukter) og/eller glutenfrie produkter.

De aktuelle plantebaserte matvarene er analogprodukter for animalske matvarer som kjøttdeig, pølser og hamburgere, kjøttpålegg, melk, rømme, yoghurt, ost, og potetchips.

De aktuelle glutenfrie matvarene er mel og melblandinger, brød, knekkebrød, kjeks og kaker, frokostblandinger, müsli og ulike pastaprodukter.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av:

Tove Devold, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (faglig leder)

Eva Denison, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Josef Rasinger, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica Andreassen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Monica Carlsen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Camilla Svendsen, faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Gro Mathisen, VKMs sekretariat (prosjektleder).

Rapporten skal godkjennes av VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Den skal etter planen publiseres desember 2023.

Kontakt

Gro Mathisen

Prosjektleder. Dr.Scient.

T: 99 59 37 80
Send e-post