Dyrehelse og dyrevelferd

Kan virvelløse dyr oppleve ubehag, smerte og stress?

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 07

Publisert: 03.02.2005

Hovedbudskap:

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har behandlet spørsmålet om ulike grupper virvelløse dyr kan oppleve ubehag, smerte og stress når disse organismene blir håndtert av mennesker.

Saken er tatt opp på forespørsel fra Mattilsynet. Faggruppen mener at man må være varsomme med å trekke konklusjoner i denne saken.

Det har vært lite eller ingen forskning på dette feltet. Konklusjonene må derfor trekkes på bakgrunn av kunnskap man har fått gjennom forskning på pattedyr holdt opp mot den kunnskapen man har om hvordan nervesystemene er bygd opp og fungerer hos hovedgruppene av virvelløse dyr.

De fleste virvelløse dyr kan sannsynligvis ikke føle smerte. Så lenge spørsmålene om bevissthet og smerte er uavklarte, bør man imidlertid være varsom med håndteringen av virvelløse dyr, ikke minst i fangenskap.

Spesielt gjelder dette åttearmet blekksprut, som har en relativt avansert hjerne. I Norge bør man ta spesielt hensyn ved fangst av akkar, selv om denne ikke tilhører de mest utviklede blekksprutartene.

Sosiale insekter som honningbier har også en vel utviklet hjerne, og størrelsen på deler av hjernen hos disse tyder på evne til å lære. Bier som holdes i produksjon bør derfor sikres god røkt og godt oppvekstmiljø.

Professor Lauritz S. Sømme, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Universitetet for miljø og biovitenskap skrevet en rapport som danner grunnlaget for faggruppens vurdering. 

Kontakt

Dean Basic

Seniorrådgiver dyrehelse og dyrevelferd

T: 45 43 20 45
Send e-post

Andre populære artikler