Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Jod – vurdering av foreslåtte maksimumsgrenser i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisert:

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere inntak av jod fra kosttilskudd hos alle aldersgrupper over ett år.

VKM skal også vurdere konsekvenser av å sette maksimumsgrensen for jod i kosttilskudd til 150, 250, 450, 600 og 1000 μg/dag. Dette skal vurderes opp mot dagens øvre sikre inntaksnivå for jod.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Prosjektet er utsatt inntil videre.

Bakgrunn

Den tidligere maksimumsgrenser for jod i kosttilskudd var 225 μg per døgndose. Den ble opphevet 30. mai 2017. Mattilsynet skal vurdere å fastsette en ny nasjonal maksimumsgrense for jod i kosttilskuddforskriften.

Mattilsynet ønsker at VKM venter med oppdraget, til myndighetene har besluttet hvordan nytte- og risikovurderingen om jodberikning skal følges opp. Det er foreløpig ikke mulig å antyde når oppdraget er klart.

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi vil være ansvarlig for vurderingen.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 21 62 28 07
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie