Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Isomaltulose - vurderinger fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes og Federal Institute for Risk Assessment

Bestilt:

Rapportnr: 2006: 31

Publisert: 19.06.2006

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt VKM vurdere om de støtter vurderingene som er gjort i EU på isomaltulose, nærmere bestemt Initial assessment report on the application made by Südzucker AG to place on the market the novel food ingredient isomaltulose (Palatinose®) in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 258/97 fra Federal Institute for Risk Assessment (BfR) i Tyskland 24. september 2004 og Opinion on an application under the novel foods regulation for the approval of isomaltulose as a food ingredient fra Advisory Committee for Novel Foods and Processes (ACNFP) i Storbritannia mars 2004.

Saken har vært vurdert i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i VKM.

Faggruppen støtter de faglige vurderingene som er gjort i Tyskland og Storbritannia, og ser ikke at det p.t. foreligger særnorske forhold som tilsier at det er behov for en egen vurdering av isomaltulose i Norge.  

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler