CITES

Import av trofeer av skruegeit fra Tajikistan: vurdering av risiko for bestandens overlevelse

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 25.10.2019

Hovedbudskap:

Hvorvidt import av trofeer av skruegeit fra Tajikistan vil være ødeleggende for artens overlevelse, avhenger av hvor jakten utføres. Hvis geita er skutt i private jaktområder som forvaltes av LLC-Bars i Tajikistan, er det sannsynlig at import kan ødelegge artens overlevelse.

Det konkluderer VKM i en vitenskapelig risikovurdering, såkalt Non-Detriment Findings (NDF). VKM har gått gjennom tilgengelige data om biologi og bestandsutvikling for skruegeit i Tajikistan, og oppsummert de viktigste truslene mot skruegeitas videre overlevelse.

Vurderingen er basert på publiserte data og en analyse utført av Verdens naturvernunions (IUCN) spesialistgruppe for ville sauer og geiter, innhenting av informasjon fra eksperter i denne gruppen, og på korrespondanse med forskere som jobber med arten lokalt.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora, CITES, i Norge.

VKM utarbeider Non-Detriment Findings i tråd med metodikk publisert av CITES og Verdens naturvernunion (IUCN). I en NDF inngår artens biologiske særtrekk, nasjonal og global status. Det vil si utbredelse, antall, bestandstrender og trusler, forvaltning, kontroll og overvåkning av eventuell handel, og bevaringstiltak.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler