CITES

Import av oter fra Nederland til Norge - vurdering av risiko for bestanden

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 02.11.2021

Hovedbudskap:

Innføring av én oter (Lutra lutra) fra Nederland til Norge er ikke ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Oteren er avlet i fangenskap der også begge foreldre er oppdrettet, og import vil ikke ha noen skadelig effekt på artens bevaringsstatus.

Oppdraget ble gjort på vegne av Miljødirektoratet, som er forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.


Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler