Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Hyaluronsyre i kosttilskudd

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 10.05.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere om bruk av hyaluronsyre i kosttilskudd for voksne over 18 år kan medføre helserisiko.

VKM gjør dette på oppdrag fra Mattilsynet.

Bakgrunn

Hyaluronsyre inngår i gruppen "andre stoffer", som er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er vitaminer eller mineraler. Et høyt inntak av enkelte "andre stoffer" kan være forbundet med helserisiko.

Hyaluronsyre utvinnes fra hane- og kyllingkam eller fra mikroorganismer.

Oppdrag

Mattilsynet ber VKM vurdere daglig inntak av kosttilskudd med hhv. 150 mg, 120 mg, 64 mg og 48 mg hyaluronsyre. VKM skal blant annet identifisere skadelige helseeffekter og beskrive hvilke doser som utløser effektene.

VKM skal også beskrive usikkerhet ved kunnskap om helseeffekter og dose.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa i VKM består av:

Johanna Bodin, faggruppen for GMO mat og fôr (faglig leder)

Jan Alexander, faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester

Inger Aakre, faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Bente Mangschou, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Christine Louise Parr, VKMs sekretariat (prosjektleder)

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Den skal etter planen publiseres 10. mai 2023.

Kontakt

Christine Louise Parr

Seniorrådgiver, ph.d

M: 920 21 231
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø