Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert potet (C/SE/96/3501) med resistensgener mot antibiotika

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 06

Publisert: 27.06.2004

Hovedbudskap:


Brödtekst

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler