Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helserisikovurdering av genmodifisert maislinje MIR604

Bestilt:

Rapportnr: 2005: 63

Publisert: 16.12.2005

Hovedbudskap:

Vurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente og insektstolerante maislinjen MIR604 fra Syngenta er utført av faggruppen for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). Mattilsynet ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maislinjen MIR604 til bruk i næringsmidler og fôrvarer.

Faggruppen finner det vanskelig å vurdere om næringsmidler og fôrvarer fra maisen MIR604 er mer allergifremkallende enn næringsmidler og fôrvarer fra umodifisert maiskorn.

På bakgrunn av foreliggende eksperimentelle studier i mus, finner Faggruppen imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos næringsmidler og fôrvarer fra MIR604 i forhold til umodifisert mais med den informasjon vi har tilgang til, ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

Faggruppen mener at siden adjuvanseffekt av mCry3A ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes må det kreves av Syngenta å kommentere forsøkene som viser adjuvanseffekt av Cry1Ac i forhold til muligheten for adjuvanseffekt av mCry3A.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler