VKM-logo

Risikovurderingerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Genmodifiserte organismer

Helserisikovurdering av genmodifisert bomull (C/NL/04/01) for import og prosessering, direktiv 20011/8/EØF

Rapportnr:

Bestilt:

Publisert: 19.11.2004

Hovedbudskap:

VKM fikk i 2004 en forespørsel fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) med forespørsel om høring av søknad om markedsføring av genmodifiserte bomull (C/NL/04/01) i forhold til eventuelle helse- og miljøeffekter, og i forhold til genteknologiens formålsparagraf om etikk, samfunnsnytte og bærekraft.

Faggruppen for GMO i VKM har besluttet å ikke vurdere søknader under direktiv 2001/18/EØF. Når søknaden om genmodifisert bomull (C/NL/18/01) blir sendt ut til høring for bruksområdet mat og fôr under forordning 1829/03 vil søknaden bli vurdert av faggruppen for GMO.

Kontakt

Merethe Aasmo Finne

Prosjekteier miljø, Dr.scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummerr:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie