Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert soya BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) til mat, fôr, import og prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 37

Publisert: 22.10.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte og herbicidtolerante soyalinjen BPS-CV127-9 (EFSA/GMO/NL/2009/64) fra BASF Plant Science GmbH er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen BPS-CV127-9 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking.

Samlet vurdering
Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det lite trolig at den omsøkte bruken av soyalinjen BPS-CV127-9 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen soya.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler