Genmodifiserte organismer

Helse- og miljøriskovurdering av genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65)

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 38

Publisert: 22.10.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante og insektsresistente maishybriden MON 89034 x 1507 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2009/65) fra Monsanto og Dow AgroSciences LLC er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM.

Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber VKM om å vurdere den genmodifiserte maishybriden MON 89034 x 1507 x NK603 til import og prosessering, og til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Søknaden gjelder ikke dyrking.

Samlet vurdering

Flertallet av medlemmene i Faggruppe for genmodifiserte organismer (8 medlemmer) finner det lite trolig at bruk av maishybriden MON 89034 x 1507 x NK603 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Et mindretall av faggruppen (A.H. Nerland, T. Bøhn, A.I. Myhr, C. Linnestad, H. Klungland, K.M. Nielsen) mener at, dersom en ser bort fra adjuvansproblematikken, er det lite trolig at bruk av maishybriden MON 89034 x 1507 x NK603 vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Mindretallet finner imidlertid at muligheten for økt allergifremkallende aktivitet hos MON 89034 x 1507 x NK603 ikke med rimelig sikkerhet kan utelukkes.

En samlet faggruppe påpeker kunnskapshull knyttet til adjuvans generelt og om Cry-proteinene i MON 89034 x 1507 x NK603 kan virke som adjuvant.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler