Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soyalinje 356043

Rapportnr: 2008: 13

Bestilt:

Publisert: 13.03.2008

 
Last ned hele rapporten arrow_downward

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den herbicidtolerante soyalinjen 356043 fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. (EFSA/GMO/NL/2007/43) er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Mattilsynet og Direktoratet for naturforvalting (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen 356043 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke for dyrking.

Samlet vurdering: Faggruppen konkluderer med at olje fra soyalinjen 356043 er vesentlig lik olje fra umodifisert soya, men påpeker betydelige kunnskapshull med hensyn på mulige helseeffekter knyttet til bruk av 356043 som næringsmiddel og fôrvare.

Faggruppen finner det lite trolig at bruk av soyalinjen 356043 vil medføre endret risiko for miljø i forhold til annen soya.

Kontakt

Merethe Aasmo Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie