Genmodifiserte organismer

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert maislinje T25

Bestilt:

Rapportnr: 2009: 02

Publisert: 20.01.2009

Hovedbudskap:

Helse- og miljørisikovurderingen av den genmodifiserte herbicidresistente maislinjen T25 (EFSA/GMO/RX-T25) fra Bayer CropScience er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer i VKM.

Samlet vurdering: Faggruppe for genmodifiserte organismer finner det ut fra foreliggende data, lite trolig at foreskreven bruk av maislinjen T25 innenfor EØS-området vil medføre endret risiko for helse og miljø i forhold til annen mais.

Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler