Genmodifiserte organismer

Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 01

Publisert: 28.04.2004

Hovedbudskap:

Oppdatering av rapporten Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer. Faggruppen for GMO i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har i denne gjennomgangen hovedsakelig lagt vekt på studier som er utført på forsøksdyr.


Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 93 06 22 72
Send e-post

Andre populære artikler