Genmodifiserte organismer - mat og fôr

Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 01

Publisert: 28.04.2004

Hovedbudskap:

Oppdatering av rapporten Forskning på helseeffekter av genmodifiserte organismer. Faggruppen for GMO i Vitenskapskomiteen for mattrygghet har i denne gjennomgangen hovedsakelig lagt vekt på studier som er utført på forsøksdyr.


Kontakt

Merethe Aasmo-Finne

Fagdirektør miljø. Dr.Scient.

T: 21 62 28 16
M: 93 06 22 72
Send e-post

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie