Hovedkomiteen

Forskning er viktig for å sikre trygg mat

Bestilt:

Rapportnr: 2013: 24

Publisert: 28.05.2013

Hovedbudskap:

For tredje år på rad utgir Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) en rapport om forskningsbehov på matområdet og kunnskapshull avdekket i VKMs risikovurderinger. VKM fremholder at det er nødvendig å styrke forskningen innen mattrygghet.

Det er særlig to områder VKM ønsker å trekke frem:

  • Hvor mye helseskadelige stoffer får vi i oss gjennom det norske kostholdet og hvilke skadevirkninger kan dette ha?
  • Hva betyr den økende globalisering av mat- og planteproduksjonen for mattrygghet og plantehelse for det norske samfunn?

I tillegg fremhever komiteen forskningsbehov innen flere av VKMs områder som smittestoffer i mat, dyrevelferd, genmodifiserte organismer og plantehelse særlig relatert til klima.

- VKM mener at mattrygghet bør være en naturlig del av forskningsprogrammer og forskningsprosjekter der målet er utvikling av matproduksjon og matprodukter. Dette er viktig både for å sikre trygg mat og en bærekraftig utvikling av matproduksjonen. VKM mener Norge har et særlig ansvar innen den marine sektor, sier Jan Alexander, leder av Hovedkomiteen i VKM.

Kunnskapshull avdekket i VKMs risikovurderinger i 2012 og 2013

Under arbeidet med risikovurderinger avdekker de ni faggruppene til VKM stadig viktige kunnskapshull og forskningsbehov på matvareområdet. VKM har nå publisert en rapport med forskningsbehov og en samlet oversikt over kunnskapshull som er avdekket i VKMs risikovurderinger i 2012 og 2013.

Mangel på kunnskap om muggsopper og muggsoppgifter

- VKM vil særlig peke på at det mangler kunnskap om muggsopper og muggsoppgifter i norsk korn og kornprodukter og fremtidige klimaendringer. Dette er viktig fordi VKM i en omfattende risikovurdering i 2013 har uttrykt bekymring knyttet til innholdet av muggsopp i norsk korn, sier Alexander.

Det er tredje gangen VKM utgir en slik oversikt, som vil bli oversendt Forskningsrådet og andre relevante samarbeidspartnere.

For å ivareta trygg mat og kosmetikk, og ha friske dyr og planter langs hele matkjeden, mener VKM det er viktig at det gjennomføres forskning som fyller kunnskapshull på sentrale områder.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler