CITES

Eksport av fiskeørnunger fra Norge til Sveits: vurdering av risiko for bestanden

Bestilt:

Rapportnr: Non-detriment finding (NDF)

Publisert: 03.06.2020

Hovedbudskap:

Eksport av opp til 12 fiskeørnunger (Pandion haliaetus) fra Norge til Sveits vil mest sannsynlig ikke være ødeleggende for artens videre overlevelse.

Det konkluderer VKM med i en vitenskapelig risikovurdering, en non-detriment finding (NDF).

Fuglene skal inngå i et mangeårig program for å reintrodusere fiskeørn til Sveits.

VKM har vurdert artens bestandsstørrelse, bevaringsstatus, habitatstatus og biologiske særtrekk opp mot nivået av internasjonal handel og forvaltningsstrategier.

Vurderingen er basert på publiserte data og statusrapporter for arten.

Oppdraget ble gjort for Miljødirektoratet, som er nasjonal forvaltningsmyndighet for Konvensjonen om internasjonal handel med truede ville arter av fauna og flora, CITES, i Norge.

VKM er vitenskapelig myndighet for CITES i Norge, og utarbeider i NDF-rapporter i tråd med metodikk publisert av verdens naturvernunion (IUCN) og CITES.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post

Andre populære artikler