Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Dispensasjoner fra merkeforskriften

Bestilt:

Rapportnr: 2007: 17

Publisert: 23.04.2007

Hovedbudskap:

Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert hvilke ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner eller overfølsomhetsreaksjoner ut over de ingrediensene som er listet i vedlegg IV i merkeforskriften.

Videre ønsket Mattilsynet en redegjørelse for hvilke typer risiko (reaksjoner) som er knyttet til de ulike ingrediensene, og hvis mulig si noe om utsatte befolkningsgrupper (forekomst). 

Faggruppen uttaler at i prinsipp kan alle proteinholdige matvarer gi allergiske reaksjoner, men det er en liten gruppe matvarer som hovedsakelig (>90%) gir allergiske reaksjoner og reaksjoner som kan være alvorlige. Dette er matvarene som er listet i vedlegg IV i merkeforskriften.

I tillegg er det en del matvarer som ikke inngår i vedlegget, men som kan gi allergiske reaksjoner hos en betydelig andel allergikere og som også kan gi alvorlige reaksjoner. For disse må det ikke kunne gis dispensasjon fra merkeforskriften. De viktigste er listet opp i vedlagte dokument.

Kontakt

Bente Mangschou

Prosjektleder. Klinisk ernæringsfysiolog

T: 98 83 10 12
Send e-post

Andre populære artikler