Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksin og dioksinlignende PCB i mat

Bestilt:

Rapportnr: 2004: 11

Publisert: 26.11.2004

Hovedbudskap:

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å kommentere EUs foreslåtte grenseverdier for dioksiner og dioksinliknende PCB i mat. VKM ble bedt om å vurdere om de foreslåtte grenseverdiene ville ha noen effekt på eksponeringen i den norske befolkningen. I vedlagte dokument (på engelsk) har man besvart disse spørsmålene.

Tidsrammen for forhandlingene i EU er stram, og VKM har av den grunn ikke kunnet kommentere alle forslagene til nye grenseverdier.

Siden norske eksponeringsberegninger tydelig viser at fisk er en av de matvaregrupper som bidrar mest til den totale eksponeringen for dioksiner og dioksinliknende PCB, har VKM i denne omgang kun fokusert på forslagene til grenseverdier for fisk og fiskeoljer.

På grunn av de mulige negative helseeffektene knyttet til eksponering for dioksiner og dioksinliknende PCB, er det viktig å holde inntaket gjennom kosten så lavt som mulig. Norske inntaksberegninger viser at en betydelig del av befolkningen har et inntak av dioksiner og dioksinliknende PCB som er over det tolerable inntaket. 

Myndighetenes mål er å redusere inntaket av disse stoffene i befolkningen.

Det er foreslått kun en grenseverdi for fisk. Dette tar ikke hensyn til at nivåene av dioksiner og dioksinliknende PCB varierer mellom ulike fiskearter, for eksempel er nivåene i mager fisk (eks. torsk) mye lavere enn i fet fisk (eks. makrell).

Den foreslåtte grenseverdien for dioksinliknende PCB i fiskeolje til matproduksjon tar ikke hensyn til at fiskeolje kan renses. For å beskytte folkehelsen bør fiskeolje som blant annet brukes til tran være renset.

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i hele matkjeden mener det er grunn til å tro at dersom man vedtar de nye grenseverdiene, vil eksponeringen av dioksinliknende PCB i den norske befolkningen kunne øke.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

The Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

Send e-post

Andre populære artikler