Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
2022:32 07.04.2022 30.11.2022

Biologisk mangfold

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
2022:29 17.03.2022 09.11.2022

Biologisk mangfold

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
2022:15 29.01.2021 29.04.2022

Biologisk mangfold

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
2022:03 29.10.2021 21.02.2022