Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Dyrehelse og dyrevelferd

Risikovurdering knyttet til resirkuleringsanlegg for settefisk av laks og regnbueørret
2012: 01 20.01.2011 10.01.2012

Dyrehelse og dyrevelferd

Revidert vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk
2010: 01 25.06.2009 11.01.2011