Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Dioksiner i maten til den norske befolkningen
15.02.2019 27.04.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Dyrehelse og dyrevelferd

Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
17.02.2021 17.03.2022

Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø
30.10.2017 11.01.2022

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Innførsel og hold av ulike kvegarter – konsekvenser for norsk biologisk mangfold
24.03.2021 17.12.2021

Fôr

Konsekvenser av å importere grovfôr
30.04.2020 14.12.2021

Plantehelse

Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø
21.04.2020 03.12.2021