Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Biologisk mangfold

Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, dyrevelferd og dyrehelse
2022:32 07.04.2022 30.11.2022

Biologisk mangfold

Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd
2022:29 17.03.2022 09.11.2022

Biologisk mangfold

Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog
2022:15 29.01.2021 29.04.2022

Biologisk mangfold

Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier
2022:03 29.10.2021 21.02.2022