Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex
2010: 44 11.10.2010 23.12.2010

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Simplex
2010: 22 08.04.2010 29.06.2010

Plantevernmidler

Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Coragen 20 SC
2010: 21 08.04.2009 29.06.2010

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
2010: 23 07.04.2010 29.06.2010

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Axial 50 EC
2010: 03 21.10.2009 22.01.2010

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG
2010: 02 22.01.2010

Plantevernmidler

Vurdering av mankozebs effekter på utviklingen av nervesystemet
2010: 04 21.10.2009 22.01.2010