Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Shirlan
2009: 23 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Revus 250 SC
2009: 22 14.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av plantevernmiddelet Steward 30 WG
2009: 25 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Uttalelse om bruk av glyfosat i herbicidtolerant mais og sukkerbete
2009: 24 16.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Risikovurdering av plantevernmiddelet Boxer
2009: 26 17.04.2009 23.06.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av plantevernmiddelet Karate 2,5 WG
2009: 10 23.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Fastac 50 - alfacypermetrin
27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Sumi-Alpha - esfenvalerat
2009: 08 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Helserisikovurdering av pyretriner i hobbypreparater
2009: 13 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Revidert helserisikovurdering av Ranman TwinPack-cyazofamid
2009: 12 27.10.2008 26.02.2009

Plantevernmidler

Miljørisikovurdering av Floramite 240 SC - bifenazat
2009: 11 27.10.2009 26.02.2009