Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Tittel Rapportnr Bestillt Publisering

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av mulig hygiensk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe
2012: 16 14.11.2011 22.05.2012

Hygiene og smittestoffer

Vurdering av risiko for import av revens dvergbendelorm Echinococcus multilocularis til fastlands-Norge og helseffekter for befolkningen
2012: 06 28.03.2011 15.02.2012