Vitenskapelige vurderinger og andre publikasjoner

Looking for risk assessments in English? Try our English language search
Rapportnr Bestillt Publisering

CITES

Skilpaddearten glattkarett: import av lever- og fettprøver
03.03.2021 09.03.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Import og hold av krepsdyr i ferskvannsakvarier – risiko for biologisk mangfold
2021:02 20.03.2020 15.02.2021

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) | Hygiene og smittestoffer | Dyrehelse og dyrevelferd | Mikrobiell økologi

Skrantesyke – oppdatert kunnskap om sykdom og spredningsrisiko
2021:01 08.10.2020 26.01.2021