Vigdis Vandvik

Nestleder miljø i hovedkomiteen. Professor.

Hovedkomiteen

Vigdis har doktorgrad i planteøkologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er botanikk, planteøkologi, vegetasjonsøkologi, populasjonsbiologi, og bevaringsbiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)

Utdanning

1997 – 2002: PhD i planteøkologi, UiB

1988 – 1995: MSc i Biologi, retning kvantitativ økologi, UiB

Arbeidserfaring

2017 – dd: Forsker, Bjerknessenteret for klimaforskning

2014 – dd: Senterleder bioCEED Senter for fremragende biologiutdanning, UiB

2008 – dd: Professor, Institutt for Biovitenskap, UiB

2007 – 2008: Førsteamanuensis, Institutt for Biologi, UiB

2002 – 2006: Postdoc, UiB / University of Michigan

Øvrig faglig bakgrunn

2019 – 2023: Hovedforfatter for naturpanelets globale vurdering om fremmede arter

2019 – 2021: Medlem i porteføljestyre for klima og polarforskning, Forskningsrådet

2019 – dd: Norges tekniske vitenskapsakademi – innvalgt medlem

2016 – dd: Det norske vitenskapsakademi – innvalgt medlem

2016: Høgskolen Stord Haugesund - Styremedlem

2014 – dd: Artsdatabanken – styremedlem

2013 – dd: Stort program KLIMAFORSK, Forskningsrådet – styremedlem

2015 – 2018: Leder av Faggruppen for fremmede arter og CITES, VKM

2015 – 2018: Medlem av Hovedkomiteen, VKM

2016 – 2018: Artsdatabanken –Ekspertkomitemedlem for risikovurdering fremmede arter

2017 – 2017: Ekspertkomite for økologisk tilstand. Klima og miljødepartementet.

2014 – 2018: Medlem av managing committee, COST action ClimMani

2015 – 2017: Naturpanelet – ‘Lead Author’ av regional evaluering for Europa og Sentral-Asia

2014: Forskningsopphold, University of Arizona, USA

2018 – dd: Opponent (15), professorvurdring (11), Forskningsfinansiering (7 paneler)

2003 – 2006: forskningsopphold, University of Michigan, USA

2001 – dd: Veileder for 10 postdoktorer, 18 PhD-studenter, 27 MSc-studenter, 71 BSc-studenter og praksisstudenter

1997 – dd: Leder for 17 større forskning- og utdanningsprosjekter, deltager i en rekke andre prosjekter, med en total portefølje >190 mill NOK, Norges Forskningsråd, SIU, NOKUT, DIKU

Utvalgte publikasjoner

Sandvik H, Dolmen D, Elven R, Falkenhaug T, Forsgren E, Hansen H, Hassel K, Husa V, Kjærstad G, Ødegaard F, Pedersen HC, Solheim H, Stokke1 BG, Åsen PA, Åström S, Bjelland O, Bjureke K, Brandrud T-E, Elven H, Endrestøl A, Finstad A, Fredriksen S, Gammelmo Ø, Gjershaug JO, Gulliksen B, Hamnes I,Hatteland BA, Hegre H, Hesthagen T, Jelmert A, C. Jensen TC, Johnsen SI, Karlsbakk E, Magnusson C, Nedreaas K, Nordén B, Oug E, Pedersen O, Pedersen PA, Sjøtun K, Skei JK, Søli G, Solstad H, Sundheim L, Swenson JE, Syvertsen PO, Talgø V, Vandvik V., Westergaard KB, Wienerroither R, Ytrehus B, Hilmo O, Henriksen S, Gederaas L. 2019. Alien species in Norway: an inventory. Biological Invasions 21: 2997–3012.

Roslin T., Hardwick B., Novotny V., Andrew N., Asmus A., Barrio IC., Basset Y., Boesing AL., Bonebrake T., Cameron EK., Dáttiloa W., Donosov D., Gray C., Hikua DS., Hill S., Hopkins T., Huang S., Koane B., Laird-Hopkins B., Laukkanen L., Lewis O., Mwesige I., Nakamura A., Nell CS., Petry WK., Prokurat A., Sam K., Schmidt NM., Slade A., Slade V., Suchankova A., van Nouhuys S., Vandvik V., Weissflog A., Zhukovich V., and Slade E. 2017. Higher Predation Risk for Insect Prey at Lower Latitudes. Science 356 (6339): 742-744.

Davies GM, Kettridge N, Stoof CR, Gray A, Ascoli D, Fernandes PM, Marrs R, Allen KA, Doerr SH, Clay G, McMorrow J, & Vandvik V. 2016. The role of fire in U.K peatland and moorland management; the need for informed, unbiased debate. Philosophical Transactions of the Royal Society – Series B 371 (1696), 20150342.

Saure HI, Vandvik V, Hassel K, & Vetaas O.R. 2014. Do vascular plants and bryophytes respond differently to coniferous invasion of coastal heathlands? Biological Invasions 16:775-791.

Vandvik V, Töpper JP, Cook Z, Daws MI, Heegaard E, Måren IE, and Velle LG. 2014. Management-driven evolution in a domesticated ecosystem. Biology Letters 10: 20131082.

Velle L.G., Nilsen L.S., Norderhaug A. & Vandvik V. 2014. Does prescribed burning result in biotic homogenization of coastal heathlands? Global Change Biology 20:1429-1440.