Tonje H. Stea

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Curriculum vitae

Stilling

1.amanuensis, Universitetet i Agder

Utdanning

2003 – 2009: Universitetet i Oslo - Ph.D. Medisinsk fakultet, Doktorgrad

1998 – 2002: Universitetet i Oslo - Ernæringsfysiolog, Medisinsk fakultet

1996 – 2001: Universitetet for miljø og biovitenskap – Cand.Agric Mat og helse/næringsmiddelfag

Arbeidserfaring

2008 – dd: Universitetet i Agder, 1.amanuensis

2014 – 2017: Universitetet i Bergen, forskningsstilling (15%)

2003 – 2008: Universitetet i Oslo/Universitetet i Stavanger, stipendiat

2003: Tine Meieriet Sør, Kristiansand, HACCP-ansvarlig

2000 – 2003: Universitetet i Oslo, studieveileder/foreleser

1998 – 1999: Mattilsynet, Kristiansand kommune (praksis)

Øvrig faglig bakgrunn

2018 – dd: Associate editor i BMC Public Health

2016 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2015: Det islandske forskningsråd, vurdering av forskningssøknader

2012 – 2017: Etisk komité ved Universitetet i Agder, styremedlem/leder

2011– 2015: Kristiansand kommune, Representant for UiA i «Folkehelseforum»

2009 – 2014: Kompetansesenter for Idrett i Agder og Olympiatoppen, Kostholdsveiledning og foredrag

2004: Institut för livsmedelvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, Gjesteforsker

1999 – 2003: Norsk forening for ernæringsfysiologer (NFE), Verv: Styremedlem

Utvalgte publikasjoner

Stea TH, Hovdenak IM, Rønnestad J, Rennestraum K, Vik FN, Klepp K-I, Bere E. Effects of one year of free school fruit on intake of fruit, vegetables and unhealthy snacks- fourteen years later. Accepted for publication Am J Clin Nutr August 2018.

Stea TH, Stølevik S, Berntsen S, Bastani N, Paulsen, G, Seiler H, Hetlelid K, Blomhoff R, Mansoor M. Effect of omega-3 and vitamin C + E supplements on the concentration of serum B-vitamins and plasma redox aminothiol antioxidant status in elderly after strength training for three months. Ann Nutr Metab. 2016;68(2):145-55.

Stea TH, Øverby NC, Klepp KI, Bere E. Changes in beverage consumption in Norwegian children from 2001 to 2008. Public Health Nutr. 2012; 15(3): 379-385.

Stea TH, Wandel M, Uglem S, Mansoor MA, Frølich W. Association between folate intake from different food sources in Norway and homocysteine status in a dietary intervention among young male adults. Br J Nutr. 2009; 31: 1-8.

Stea TH, Johansson M, Jägerstad M, Frølich W. Retention of folates in cooked, stored and reheated peas, broccoli and potatoes for use in modern large-scale service systems. Food Chem. 2007; 101(3): 1095-1107.