Sigrun Henjum

Medlem av faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Ph.d.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Sigrun har doktorgrad i ernæring. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er kostholds forskning, mikronæringsstoffer, klinisk ernæring, samt ernæring og vekst hos barn.

Curriculum vitae

Stilling

Professor, OsloMet

Utdanning

2007 – 2011: Ph.D. Medisinsk fakultet, UiB

2007– 2008: Grunnkurs i høgskolepedagogikk, Høgskolen i Oslo

1998 – 2004: Klinisk ernæringsfysiolog, cand. scient. Medisinsk fakultet, UiO

1998 – 1999: Psykologi grunnfag, UiB

1997 – 1998: Spansk språk og Latin Amerika studier grunnfag, UiB

Arbeidserfaring

2011 – dd:Førsteamanuensis, OsloMet

2007 – 2011: Stipendiat, UiB

2004 – 2007: Klinisk ernæringsfysiolog, Aker sykehus

2004 – 2004: Klinisk ernæringsfysiolog, Ullevål sykehus

Øvrig faglig bakgrunn

2017 – dd: Nestleder Norsk forening for ernæringsfysiologer (NFE)

2017 – dd: Medlem av fagrådet for ernæring Bjørknes Høyskole

2016 – dd: Medlem av VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

2014: Medlem i referansegruppen “En randomisert intervensjonsstudie om fisk and mental utvikling hos barn” NIFES, Bergen.

2005 – 2007: Forskerforbundet på Aker universitetssykehus, Verv: Hovedtillitsvalgt

2004 – 2006: Referansegruppen for overvekt i KEFF, Verv: Sekretær

2002 – 2004: Fagutvalget på Institutt for Ernæringsforskning, UiO, Verv: Leder

Utvalgte publikasjoner

Sigrun Henjum, Anne Lise Brantsæter, Astrid Kurniasari, Lisbeth Dahl, Eli Kristin Aadland, Elin Lovise Folven Gjengedal, Susanne Birkeland, Inger Aakre. Suboptimal iodine status and low iodine knowledge in Young Norwegian Women. Nutrients. 2018 Jul 21;10(7). pii: E941. doi: 10.3390/nu10070941.

Sigrun Henjum, Ingrid Kvestad, Merina Shrestha, Manjeswori Ulak, Ram K. Chandyo, Andrew L. Thorne-Lyman, Prakash S. Shrestha, Marian Kjellevold, Mari Hysing, Tor A. Strand. Erythrocyte DHA and AA in infancy is not associated with general development five years later in Nepalese children. Nutr J. 2018 Jul 19;17(1):70. doi: 10.1186/s12937-018-0375-5.

Henjum, S., L.E. Torheim, A.L. Thorne-Lyman, R. Chandyo, W.W. Fawzi, P.S. Shrestha, and T.A. Strand, Low dietary diversity and micronutrient adequacy among lactating women in a peri-urban area of Nepal. Public Health Nutrition, 2015. 18(17): p. 3201-10.

Marianne S. Morseth, Tor A. Strand, Liv Elin Torheim, Ram K. Chandyo, Manjeswori Ulak, Sanjaya K. Shrestha, Binob Shrestha, and Sigrun Henjum. Nutrient intake and environmental enteric dysfunction among Nepalese children 9-24 months old– the MAL-ED birth cohort study, Pediatr Res. 2018 Jul 20. doi: 10.1038/s41390-018-0108-7.

Inger Aakre, Tor A. Strand, Khalil Moubarek, Ingrid Barikmo, Sigrun Henjum. "Associations between thyroid dysfunction and developmental status in children with excessive iodine status". PLoS One. 2017 Nov 22;12(11):e0187241.