Sara Bremer

Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Ph.d.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Sara har doktorgrad i farmakologi og molekylærbiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er molekylær farmakologi og humanmedisin/biologi.

Curriculum vitae

Stilling

Utviklingsfarmasøyt, Apokus AS

Utdanning

2014 – 2015: Executive Master of Management (EMM), Handelshøyskolen BI, Oslo

2005 – 2009: Ph.D., Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

2004 – 2006: Enkeltemner (Immunologi (10 ECTS), Farmasøytisk rusmiddelkontroll (10 ECTS), Legemiddeløkonomi (10 ECTS), Eukaryote gener og genomer (10 ECTS)), Universitetet i Oslo

1999 – 2004: Cand. pharm., Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2017 –: Utviklingsfarmasøyt, Apokus AS, Oslo

2016 –: Teknisk bedømmer (ekstern konsulent), Norsk akkreditering (deltid)

2009 – 2017: Forsker, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

2005 – 2009: Doktorgradsstipendiat, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

2004 –: Provisorfarmasøyt, Apotek1 Sfinxen, Oslo (deltid)

1999 – 2006: Apotektekniker/farmasøyt, ulike apotek i Oslo, Sandvika og Ålesund (deltid)

Øvrig faglig bakgrunn

2015 –: Fagredaktør i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

2012 – 2018: Sekretær og styremedlem i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT)

2008 – 2017: Opponent og medlem av bedømmelseskomité for vurdering av doktorgrad. Undervisnings- og sensoroppdrag for mastergradsstudenter. Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utvalgte publikasjoner

Bremer S, Vethe NT, Skauby M, Kasbo M, Johansson ED, Midtvedt K, Bergan S. NFAT-regulated cytokine gene expression during tacrolimus therapy early after renal transplantation. Br J Clin Pharmacol. 2017 Nov;83(11):2494-2502.

Hole K, Gjestad C, Heitmann KM, Haslemo T, Molden E, Bremer S. Impact of genetic and nongenetic factors on interindividual variability in 4β-hydroxycholesterol concentration. Eur J Clin Pharmacol. 2017 Mar;73(3):317-324.

Bremer S, Fløisand Y, Brinch L, Gedde-Dahl T, Bergan S. Glutathione transferase gene variants influence busulfan pharmacokinetics and outcome after myeloablative conditioning. Ther Drug Monit, 2015. Aug;37(4):493-500

Bremer S, Mandla R, Vethe NT, Rasmussen I, Rootwelt H, Line PD, Midtvedt K, Bergan S. Expression of IMPDH1 and IMPDH2 After Transplantation and Initiation of Immunosuppression. Transplantation. 2008;85: p. 55-61.

Bremer S, Rootwelt H, Bergan S. Real-time PCR determination of IMPDH1 and IMPDH2 expression in blood cells. Clin Chem. 2007;53: p. 1023-1029.