Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Rose Vikse

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Avd. for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Utdanning:

 • 1993: Dr. scient., Universitetet i Oslo (ernæringsfysiologi)
 • 1987: Cand. scient., Universitetet i Oslo (ernæringsfysiologi)

Arbeidserfaring:

 • Fra 1997: Forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • 1994-1995: Gjesteforsker ved Lawrence Livermore National Laboratory, USA
 • 1988-1997: Høgskolelektor og førsteamanuensis, Stabekk Høgskole
 • 1987-1988: Amanuensis, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn:

 • Medlem av SNTs vitenskapskomité (1996-2002)
 • Medlem av VKMs Faggruppe for GMO fra 2008

Utvalgte publikasjoner:

 • Alexander J, Hetland RB, Vikse R, Dybing E, Eriksen GS, Farstad W, Jenssen BM, Paulsen JE. Combined toxic effects of multiple chemical exposures, VKM rapport 2008.
 • Andreassen Å, Vikse R, Mikalsen A, Adamovic T, Steffrensen IL, Hjertholm H, Levan G, Alexander J. 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) induces genetic changes in murine intestinal tumours and cells with ApcMin mutation Mutation Res. 2006, 604:60-70.
 • Reistad R, Rossland OJ, Latva-Kala KJ, Rasmussen T, Vikse R, Becher G, Alexander J. Heterocyclic aromatic amines in human urine following a fried meat meal. Food Chem. Toxic. 1997, 35: 945-55.
 • Paulsen JE, Steffensen IL, Andreassen Å, Vikse R, Alexander J. Neonatal exposure to the food mutagen 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine via breast milk or directly induces intestinal tumors in multiple intestinal neoplasia mice. Carcinogenesis 1999, 20: 1277-1282.
 • Vikse R, Joner PE. Mutagenicity, creatine and nutrient contents of pan fried meat from various animal species, Acta Veterinaria Scandinavica 1993, 34: 1‑7.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie