Rose Vikse

Medlem av faggruppen for genmodifiserte organismer. Dr.Scient.

Genmodifiserte organismer

Rose har doktorgrad i ernæringsfysiologi. Hennes nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er ernæring, toksikologi og molekylærbiologi.

Curriculum vitae

Stilling

Seniorforsker, Avd. for virologi, Folkehelseinstituttet, Oslo

Utdanning

1993: Dr. scient., Universitetet i Oslo (ernæringsfysiologi)

1987: Cand. scient., Universitetet i Oslo (ernæringsfysiologi)

Arbeidserfaring

1997 – d.d.: Forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt

1994 – 1995: Gjesteforsker ved Lawrence Livermore National Laboratory, USA

1988 – 1997: Høgskolelektor og førsteamanuensis, Stabekk Høgskole

1987 – 1988: Amanuensis, Universitetet i Oslo

Øvrig faglig bakgrunn

2008 – d.d.: Medlem av VKMs Faggruppe for GMO

1996 – 2002: Medlem av SNTs vitenskapskomité

Utvalgte publikasjoner

Paulsen, Katrine Mørk; Vikse, Rose; Soleng, Arnulf; Edgar, Kristin Skarsfjord; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Wiklund, Berit Sofie; Andreassen, Åshild Kristine. TBE in Norway. I: TBE - The Book. 2017 ISBN 978-981-11-1903-3.

Soleng, Arnulf; Edgar, Kristin Skarsfjord; Paulsen, Katrine Mørk; Pedersen, Benedikte Nevjen; Yohanns B, Okbaldet; Skjetne, Idunn Elisabeth Borgen; Gurung, D; Vikse, Rose; Andreassen, Åshild Kristine. Distribution of Ixodes ricinus ticks and prevalence of tick-borne encephalitis virus among questing ticks in the Arctic Circle region of northern Norway. Ticks and Tick-borne Diseases 2017

Meadow, Richard; Asare, Nana Yaa Ohene; Dalen, Knut Tomas; Finne, Merethe Aasmo; Junttila, Olavi; Kirkendall, Lawrence R.; Måren, Inger Elisabeth; Yazdankhah, Siamak Pour; Dahl, Knut Helkås; Nielsen, Kaare Magne; Sanden, Monica; Vikse, Rose; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl. Risk assessment of insect-resistant and herbicide-tolerant genetically modified maize Bt11 for cultivation, import, processing, food and feed uses under Directive 2001/18/EC and Regulation (EC). Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2017 (ISBN 978-82-8259-279-6) 152 s. VKM Report (2017:22)

Alexander J, Hetland RB, Vikse R, Dybing E, Eriksen GS, Farstad W, Jenssen BM, Paulsen JE. Combined toxic effects of multiple chemical exposures, VKM rapport 2008.

Andreassen Å, Vikse R, Mikalsen A, Adamovic T, Steffrensen IL, Hjertholm H, Levan G, Alexander J. 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) induces genetic changes in murine intestinal tumours and cells with ApcMin mutation Mutation Res. 2006, 604:60-70.