Rolf Erik Olsen

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Professor.

Dyrehelse og dyrevelferd

Rolf Erik er professor i fiskefysiologi ved NTNU. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er dyrevelferd og stressfysiologi spesielt rettet mot tarmhelse og interaksjonen ernæring/mikrobiologi/velferd.

Curriculum vitae

Stilling

Professor i fiskefysiologi/akvakultur, NTNU

Utdanning

Cand real, Norges Fiskerihøgskole, Tromsø

Arbeidserfaring

2014 – dd: Professor, Institutt for Biologi, NTNU, Trondheim

1998 – 2014: Forsker 1183 (1109 til 2000 og deretter 1183) Havforskningsinstituttet Matre

1990 – 1998: Førsteamanuensis, Finnmark Distriktshøgskole/Høgskolen i Finnmark, Alta

Utvalgte publikasjoner

Betancor, M., Li, K., Bucerzan, V., Sprague, M., Sayanova, O., Usher, S., Han, L., Norambuena, F., Torrissen, O., Napier, J.A., Tocher, D.R. and Olsen, R.E. (2018). Oil from transgenic Camelina sativa containing over 25 % n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids as the major lipid source in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) Br. J. Nutr. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Madaro,A., Folkedal,O., Maiolo,S., Alvanopolou,M. and Olsen,R.E. (2018). Effects of acclimation temperature on cortisol and oxygen consumption in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolt exposed to acute stress. Aquaculture, In Press. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Zhou,Z., Ringø,E., Olsen,R.E. and Song,S.K. (2017) Dietary effects of soybean products on gut microbiota and immunity of aquatic animals: a review. Aquacualt.Nutr. 473: 1-22, DOI: 10.1111/anu.12532

Humborstad,O.B., Breen,M., Davis,M.W., Løkkeborg,S., Mangor-Jensen,A., Midling,K.Ø. and Olsen R.E. (2016) Survival and recovery of longlin- and pot-caught cod (Gadus morhua) for use in capture-based aquaculture (CBA) Fish. Res. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. 174: 103-108.

Solstorm,F., Solstorm, D., Oppedal, F., Fernø, A., Fraser, T.W.K. and Olsen, R.E. (2015) Fast currents reduce production performance of post-smolt Atlantic salmon. Aquacult. Environm. Interact. 7: 125-134. doi: 10.3354/aei00143