Robin Ørnsrud

Medlem av faggruppen for fôr. Dr.Scient.

Fôr

Robin har doktorgrad i biologi. Hans nøkkelkompetanse innenfor VKMs fagområder er fiskeernæring.

Curriculum vitae

Stilling

Forskningssjef i seksjon for ”Trygt fôr” ved Havforskningsinstituttet.

1. amanuensis (20%) ved Klinisk institutt 1, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.

Utdanning

1996 – 1998: Hovedfag/ Candidatus magisterii i ernæringsbiologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

2000 – 2003: Doktorgrad/ Doctor scientiarum i ernæringsbiologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring

1999 – 2000: Forsker (1108) ved Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt, Bergen.

2000 – 2003: Doktorgradsstipendiat ved Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt, Bergen.

2003 – 2011: Forsker (1109) ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES, tidligere kalt Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt).

2011 – 2018: Forskningssjef (1111) i seksjon for ”Trygt fôr” ved NIFES.

2011 – dd: 1. amanuensis (20%) ved Klinisk institutt 1, Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen.

2018 – dd: Forskningssjef i seksjon for ”Trygt fôr” ved Havforskningsinstituttet (NIFES og Havforskningsinstituttet ble fusjonert fra 1. januar 2018)

Øvrig faglig bakgrunn

2010 – dd: Medlem av Vitenskapskomitèen for Mat og miljø.

2011 – dd: Emneansvarlig og foreleser for en rekke emner ved Universitet i Bergen.

2011 – dd: Veileder for studenter på Bachelor, Master og PhD nivå ved Universitet i Bergen og Universitetet i Stirling, UK.

Utvalgte publikasjoner

Ørnsrud R, Arukwe A, Bohne V, Pavlikova N, & Lundebye A-K. (2011) Investigations on the Metabolism and Potentially Adverse Effects of Ethoxyquin Dimer, a Major Metabolite of the Synthetic Antioxidant Ethoxyquin in Salmon Muscle. Journal of Food Protection 74 (9), 1574-1580

Sanden M, Jørgensen S, Hemre G-I, Ørnsrud R & Sissener N (2012) Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds. Food and Chemical Toxicology 50 (12): 4441-4448

Høgåsen H.R., Ørnsrud R, Knutsen H.K. & Bernhoft A. (2016) Lead intoxication in dogs: Risk assessment of feeding dogs trimmings of lead-shot game BMC Veterinary Research, 12:152

Negreira N., Regueiro J., Valdersnes S., Berntssen M.H.G., & Ørnsrud R. (2017) Comprehensive characterization of ethoxyquin transformation products in fish feed by traveling-wave ion mobility spectrometry coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 965, 72-82

M.H.G. Berntssen, T.K. Sundal, P.A. Olsvik, H. Amlund, J.D. Rasinger, V. Sele, K. Hamre, M. Hillestad, L. Buttle, R. Ørnsrud (2017) Sensitivity and toxic mode of action of dietary organic and inorganic selenium in Atlantic salmon (Salmo salar) Aquatic Toxicology 192, 116-126