Risikovurderinger og andre publikasjonerkeyboard_arrow_down

Om EFSAkeyboard_arrow_down

Om VKMkeyboard_arrow_down

Hovedkomiteen og faggruppenekeyboard_arrow_down

Roar Gudding

Medlem av faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd.

Curriculum vitae

Stilling:

Pensjonist, tidligere direktør, Veterinærinstituttet

Utdanning:

 • 1968: Norges veterinærhøgskole - cand. med. vet
 • 1974: Norges veterinærhøgskole – dr. scient
 • 1980: Norges veterinærhøgskole – dr. med. vet

Arbeidserfaring:

 • 2009-2014: Fagdirektør, Veterinærinstituttet
 • 2003-2009: Administrerende direktør, Veterinærinstituttet
 • 1992-2003: Stedfortreder for direktøren, Veterinærinstituttet (ferier og annet fravær)
 • 1999-2003: Avdelingsdirektør, Avdeling for dyrehelse, Veterinærinstituttet
 • 1997-1998: Fungerende direktør under adm. direktørs sykefravær, Veterinærinstituttet
 • 1992-1992: Fungerende direktør under direktørens permisjon, Veterinærinstituttet
 • 1992-2003: Professor II (bistilling) i immunprofylakse, Norges Veterinærhøgskole
 • 1991-1998: Avdelingsdirektør, Avdeling for sykdomskontroll, Veterinærinstituttet
 • 1982-1991: Avdelingsveterinær, senere overveterinær, Seksjon for immunprofylakse, Veterinærinstituttet
 • 1975-1982: Amanuensis, senere førsteamanuensis, Mastittlaboratoriet, Veterinærinstituttet
 • 1969- 1974: Ulike stillinger ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges Veterinærhøgskole

Øvrig faglig bakgrunn:

 • 2014-: Medlem av VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
 • 2009-2011: Ekspertutvalg for effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen,
 • Fiskeri- og kystdepartementet (medlem)
 • 2009 og 2011: International Aquaculture Biosecurity Conference, Trondheim (cochairperson)
 • 1999-2004 Programstyret for forskningsprogrammet ”Havbruk”, NFR (medlem).
 • 1997-2003 Vitenskapelige komite, Statens næringsmiddeltilsyn (medlem).
 • 1998-2003 Samarbeidsrådet for storfehelsetjenesten, TINE Norske Meierier (medlem).

Utvalgte publikasjoner:

 • Gudding, R. 100 år på Adamstua i samfunnets tjeneste. Veterinærinstituttet, 2014, 157 sider
 • Gudding, R.: Vaccination as a preventive measure. I: Gudding, R, Lillehaug A, Evensen Ø, red: Fish vaccination. Wiley Blackwell, 2014, 12-21.
 • Gudding, R. & W. B. Van Muiswinkel. A history of fish vaccination. Science-based disease prevention in aquaculture. Fish Shellfish Immunol 2013; 35: 1683-1688. 
 • R. Gudding: Disease prevention as basis for sustainable aquaculture. I: Bondad-Reantaso M.G., J. R. Arthur & R.P. Subasinghe (red) Improving biosecurity thorugh prudent and responsible use of veterinary medicines in aquatic food production. 2012, 141-146. FAO Fisheries and Aquaculture technical papers No 547 
 • Gudding, R. & A. Lund: Immunoprophylaxis of bovine dermatophytosis. Can Vet J. 1995; 36: 302-306.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse:

Sandakerveien 24 C (inngang D11) 0473 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516

 

Nettredaktør: Astrid Tvedt
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie